Regnskap Norge


SkatteFUNN for foretak i konomiske vanskeligheter

Ingen avskjring av SkatteFUNN for foretak i konomiske vanskeligheter for inntektsret 2018.

Les mer

kt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer n reglene.

Les mer

Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag

Elektroniske tidsskrifter og bker skal f fritak for merverdiavgift fra 1. juli 2019. I tillegg kommer blant annet endringer i ektefellebeskatningen.

Les mer

Revidert statsbudsjett: Selvstendig nringsdrivende fr bedre sykepengeordning

Sykepengesatsen kes fra 75 % av sykepengegrunnlaget til 80 %.

Les mer

Slik blir den nye arveloven

Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019.

Les mer

Finansdepartementet snur om personalforsikringer

Etter massiv protest fra Regnskap Norge og andre organisasjoner endrer Finansdepartementet reglene slik at verdien av personalforsikringer kan baseres p kostpris som fr.

Les mer

Personalforsikringer ? kt skatt og merarbeid

I stedet for lnnsinnberette andel av arbeidsgivers kostnad, skal den skattepliktige fordelen n verdsettes til det den ansatte kan kjpe forsikringen til privat. Resultatet kan gi stor skattekning.

Les mer

Gratulerer med dagen!

Torsdag 9. mai er det 50 r siden Regnskap Norge ble stiftet under navnet Norske Regnskapsbyrers Forening. I dag markerer vi 50 r med utvikling og vekst.

Les mer

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

Torsdag 16. mai oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.

Les mer

Faktura for tilsynsavgift 2019

Tilsynsavgift betale for 2019 er kr 1 772 for hver regnskapsfrer.

Les mer