Regnskap Norge


Endringer i NRS 16 rsberetning

Som flge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det gjort endringer i NRS 16 rsberetning.

Les mer

Ny strategi for en enklere hverdag for smbedrifter

I slutten av august la regjeringen frem sin strategi for sm og mellomstore bedrifter.

Les mer

Hvor er forenklingene i statsbudsjettet?

Under direktesendt webinar kommenterte vi skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet. Dessverre var det manko p forenklinger for nringslivet.

Les mer

Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen

Regjeringen foreslr flere endringer i Skattefunn-reglene. De foresltte endringene vil f virkning fra inntektsret 2020.

Les mer

Statsbudsjettet 2020 - 350-kroners grensen for avgiftsfri netthandel fjernes

Samtidig foresls et generelt toll- og sravgiftsfritak for forsendelser opp til kr 3000, men med viktige unntak.

Les mer

Dispensasjonsadgang SAF-T

Skatteetaten varsler restriktiv dispensasjonsadgang fra kravet om gjengi elektroniske opplysninger i SAF-T-formatet.

Les mer

Opptak av webinar om statsbudsjettet

Fikk du ikke sett webinaret om statsbudsjettet live? N kan du se opptaket.

Les mer

Skatte- og avgiftsopplegget 2020 ? forslag til statsbudsjett

Fjerning av 350-kronersgrensen for avgiftsfri vareimport og endringer i formuesverdsettelse av aksjer ved kapitalendringer er de strste nyhetene for nringslivet.

Les mer

? Dagens MVA-system m oppdateres

Skattedirektr Hans Christian Holte har loset Skatteetaten gjennom endringer og sammenslinger i seks r. Her forteller han litt om prioriteringene for sin neste seksrsperiode.

Les mer

? Naturalytelser til ansatte er rets store tema

De nye reglene rundt naturalytelser til ansatte er en snakkis i konomi- og regnskapsavdelinger overalt. Advokat Harald Breivik holder kurs i reglene over hele landet, men han hadde helst sett at det ikke var ndvendig i det hele tatt.

Les mer