Regnskap Norge


Regnskap Norge-podden: Om bygge opp en virksomhet, kommunikasjon og omdmme

Mt Ole Christian Apeland, en av Norges mest erfarne kommunikasjonsrdgivere.

Les mer

Ny revisorlov trer i kraft 1. januar 2021

Lovens tittel er Lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

Les mer

Kompensasjonsordning 1 ? erfaringer fra saksbehandlingen

Skatteetaten har sendt strre foretak oversikt over hyppig forekommende feil, og oppfordrer mottakerne til gjennomg egne sknader for eventuelt korrigere disse.

Les mer

Digitale julebord for ansatte er skattefritt

Julebord er ett av flere skatterelaterte temaer som tas opp av Skattedirektoratet i egen uttalelse om arbeidstakere p hjemmekontor.

Les mer

Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall - OPPDATERT

Artikkelen er oppdatert med endringer fra forliket p Stortinget.

Les mer

Snart reduseres oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Tolldirektoratet har hrt p Regnskap Norge og gr inn for redusere oppbevaringstiden for tolldokumentasjon fra ti til fem r.

Les mer

Ytterligere utsettelse med nedbetaling av forfalte skatte- og avgiftskrav

Forliket p Stortinget har resultert i at nedbetaling skal starte 1. april 2021 og fordeles over seks mneder.

Les mer

Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt p skatteomrdet

Tvangsmulkt gjeninnfres fra november.

Les mer

Enighet p Stortinget om nye korona-tiltak

Blant tiltakene er justeringer i den nye kompensasjonsordningen og viderefring av lav momssats p 6 prosent frste halvr 2021.

Les mer

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.

Les mer